261

Farming and Crop Protection

Smart Stewardship

Ang pangangasiwa sa pagsasaka ay tungkol sa responsibilidad at pangangalaga. Ito ay isang bagay na talagang sineseryoso namin, sa BASF. Nais naming maging ligtas ang ating mga magsasaka sa paggamit ng crop protection products sa pamamagitan ng pagbibigay access sa mga tamang tools at serbisyo na angkop sa araw-araw na gawain ng bawat magsasaka.

BAGONG e-Learning Tool: Now available!

E-learning: Pangangasiwa para sa Proteksyon ng Kamay

E-learning: Pangangasiwa para sa Proteksyon ng Kamay

Alamin ang kahalagahan ng paggamit ng guwantes bilang pangunahing elemento ng PPE upang maprotektahan ang mga kamay mula sa kontaminasyon sa crop protection products at mabawasan ang anumang panganib.